Bestuursmededelingen

Bestuursmededelingen juni 2017:
* De handleiding over de barwerkzaamheden zijn klaar en liggen op de bar.
* Er is een tekort aan bardienst-medewerkers. Van de 635 senioren leden zijn er maar 170 vrijwilliger voor de bardienst.
* Er hangt een nieuwe radiografische klok bovenop het clubhuis.
* Er is een nieuwe hoofdsponsor: Dimples/Golf Best

 

Bestuursmededelingen mei 2017:
* het licht op de banen 3+4 en 5+6 kunnen voortaan afzonderlijk aan- en uitgezet worden.
* komende week worden er kaartlezers geplaatst bij de kleedkamers. 

 

Bestuursmededelingen april 2017:
* De Open Dag heeft 44 nieuwe leden opgeleverd en dat brengt het totaal op 755 leden.
* Er is een vacature voor een schoonmaker op woensdag/donderdag/vrijdag voor 3 uur per dag. Hiervoor is een vergoeding beschikbaar.
* Van 14 tot en met 25 juni wordt weer de Besse Besse georganiseerd. Hiervoor kan je je al inschrijven.
* Op 5 en 6 juni wordt er een AED cursus georganiseerd. Meer informatie volgt.
* De banken bij baan 3 en 7 worden verhoogd, zodat het spel voor toeschouwers beter te volgen is.
* Alle banen hebben nieuwe scoreborden gekregen.
* In juni wordt begonnen met de uitbreiding van de fietsenstalling.

 

Bestuursmededelingen maart 2017
* Wim van Rooij is bij de Barcommissie toegevoegd.
* Vanaf volgende week kunnen de jongste leden allemaal spelen in hetzelfde shirt.
* Er komen in de maanden april/mei een aantal EHBO avonden.
* Op de toegangspoort komen 4 nieuwe sponsoren, nl. Auto Accent Best, Vullings, Bella Napoli en Pluk.
* FS François Stabel, en Best intermediair worden baansponsor