Nieuws

algemene ledenvergadering

Geachte leden,

 

Namens het bestuur van tennisvereniging Smashing’89 willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 februari as. We starten om 20:00 uur in het paviljoen van onze club.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn er op het tennispark geen activiteiten, zodat ieder lid van onze vereniging in staat is deel te nemen aan deze ledenvergadering waar hij of zij inspraak heeft in diverse thema’s. Daarnaast geeft het bestuur en de verschillende commissies informatie over het afgelopen jaar en de plannen voor 2019. 

 

Op de Algemene Ledenvergadering van dit jaar zal door onze leden ook de nieuwe voorzitter worden gekozen. Het bestuur draagt Roland Meulen voor als nieuwe voorzitter en draagt Fenny van Os voor als nieuw bestuurslid van de technische commissie.

Als lid van onze vereniging mag u ook zichzelf kandidaat stellen. U dient dan aan de onderstaande voorwaarde te voldoen uit het huishoudelijk reglement:

 

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

 

Als u interesse heeft is het kenbaar maken per mail naar sercretaris@smashing89.nl met daarin de gestelde voorwaarde voldoende.

 

Verder zetten we uiteraard onze jubilarissen en vrijwilliger van het jaar in het zonnetje.

 

Wij hopen daarom op uw betrokkenheid  en aanwezigheid tijdens de Algemene Ledenvergadering?

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Tennisvereniging Smashing ’89

 

« Terug

» Nieuws archief