Dankbetuiging

16 juli 2020


Op 10 juni 2020 is Bertjan van Diesen, een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging overleden.

Bertjan was een behulpzaam lid binnen onze vereniging. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Tot voor kort was hij nog inkoper van drankwaren en werkte hij nieuw ‘barpersoneel’ in.  

Wij zullen Bertjan zijn inzet, humor en fanatisme op de baan enorm gaan missen. Dit blijkt ook uit de woorden die wij op verzoek van zijn vrouw Tonny plaatsen:  

“Ik wil graag iedereen bedanken voor de lieve woorden, berichtjes, bloemen, kaarten en het medeleven bij de ziekte en het overlijden van Bertjan, het heeft ons goed gedaan”  

Wij wensen Tonny, haar kinderen  en kleinkinderen heel veel sterkte namens het bestuur en al haar leden.

Nieuwscategorieën