Per 1 januari 2019 in clubhuis van Smashing’89 alleen nog met pin betalen en niet meer contant!

27 december 2018


Om verrassingen te voorkomen willen wij jullie er nogmaals op attenderen dat vanaf 1 januari 2019 in ons clubhuis alleen nog met de pin kan worden betaald!
Zie ook de eerste mail hierover van 7 december 2018.
 
Namens het bestuur,
Johan de Bresser, penningmeester
Bert Rensen, vz barcommissie

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 499 395 767

Gildelaan 4

Gildelaan 4
5684 EZ Best