Bestuursmededelingen

Waar sprak het bestuur over?

  • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het bestuur heeft alle voorgestelde acties vanuit de KNLTB m.b.t. de nieuwe wetgeving rondom de AVG opgevolgd. Op deze manier heeft onze vereniging voldaan aan de nieuwe regelgeving.

  • Duurzaamheid

Duurzaam investeren is een hot topic. Smashing heeft reeds duurzame investeringen gedaan. Denk aan de led-verlichting van onze tennisbanen. Voor de statements van 2019 zal het thema duurzaamheid worden opgenomen.

  • Rookbeleid

Tijdens de ALV heeft het bestuur, met goedkeuring van de leden, aangekondigd het rookbeleid op ons tennispark terug te willen dringen. Het bestuur heeft voorlichting gehad over de ‘rookvrije generatie’. Voor 2019 willen we een standpunt innemen over het rookbeleid op onze vereniging. Over de manier waarop we dit gaan uitvoeren houden wij u op de hoogte.

  • KNLTB club-app

Leden hebben inmiddels een mail ontvangen over het downloaden en registreren van de app. De app heeft diverse bruikbare mogelijkheden voor de leden. Denk aan de planning van de bardiensten, het volgen van je eigen competities en toernooien. De komende maanden zullen we de leden hier meer over informeren.

  • Trainerswissel

Op 1 oktober is er vanuit Simon Tennis een nieuwe trainer gestart: Ivar Rovers heeft zichzelf via de mail al kort aan de leden voorgesteld.

Op 6 oktober, tijdens de clubkampioenschappen, is afscheid genomen van Adri Landwier.

  • Identiteit (kleding)  Smashing

Paul van den Hout is met onze sponsor De Wit bezig met een eigen identiteit m.b.t. kleding. De laatste details worden nog uitgewerkt. Leden zullen hierover z.s.m. worden geïnformeerd. Hoe mooi zou het zijn als leden en/of competitieteams eenzelfde kleding uitstraling hebben?

  • Renovatie kleedkamers

Bouwtechnisch zijn we nog druk bezig met de mogelijkheden voor renovatie van de kleedkamers (eerste herenkant) en de uitbreiding van de keukencapaciteit. Offertes en tekening zijn opgevraagd en gemaakt. Er zal snel meer zicht zijn op kosten en (on)mogelijkheden. Leden die ‘gouden handjes’ hebben zijn welkom zich te melden bij Paul van den Hout en/of Niko Benz.