Bestuursmededelingen

Waar sprak het bestuur over in haar vergadering van 15 november 2018

  • Rookbeleid

Besloten is ons park met ingang van 1 maart 2019 rookvrij te maken. Dit betekent dat er nog alleen gerookt mag worden in een daartoe aangewezen rookzone.

De bedoeling is dat de communicatie hierover met de leden nog dit jaar zal plaatsvinden.

  • KNLTB club-app

Leden hebben nogmaals een mail ontvangen voor het gebruik van de Clubapp.

  • Bardienst

Monique van den Hout heeft de bardienstenplanning overgedragen aan Angelique Wiltschek. Zij gaat zich actief inzetten voor de barplanning nieuwe stijl. Dat wil zeggen dat leden worden uitgenodigd om zelf via de Clubapp hun diensten te plannen. Angelique zal zorgen voor een duidelijke communicatie hierover. Namens het bestuur willen we Monique danken voor haar inzet.

  • Renovatie kleedkamers

Het bestuur wil de plannen voor de renovatie en de begroting eerst voorleggen aan de leden tijdens de ALV van 2019.

  • Kringbijeenkomst

Een aantal clubs in onze omgeving, te weten TCO uit Oirschot, HTC uit Son en Smashing’89 hebben een gezamenlijke bijeenkomst gehad. Hier is o.a. gesproken over nauwere samenwerking. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een interne competitie. Het is uiteraard nog even aftasten, maar de verenigingen komen begin maart 2019 weer bij elkaar.

  • Foto’s website + Logo club

Er worden nieuwe foto’s gemaakt voor onze website. Verder zijn we bezig met een nieuw logo voor onze club.

  • Betalingen paviljoen

In navolging van andere tennisverenigingen maar ook om het de leden die bardiensten draaien makkelijker te maken is in principe besloten dat m.i.v. 1 januari 2019 alleen nog met de pin kan worden betaald. De leden worden hierover nog geïnformeerd.  

  • Algemene ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering vindt plaats op 28 februari 2019. U ontvangt hierover, volgens het reglement, een aparte uitnodiging per mail.