Algemeen

Voor alle zaken/vragen m.b.t. het lidmaatschap kun je terecht bij de ledenadministratie: Jolanda van Os, Moseik 21 mail, telefoonnummer 0499-391122. Brieven m.b.t. ledenadministratie s.v.p. naar: Postbus 404, 5680 AK Best.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. De eenmalig inschrijfkosten bedragen € 14 voor senioren en € 5 voor junioren. Juniorleden worden senior in het kalenderjaar dat zij 18 jaar worden. Iemand wordt dus per 1 april senior ongeacht of hij/zij in januari of bijv. in september van dat jaar 18 wordt.

Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor de duur van 1 contributiejaar, dat loopt van 1 april t/m 31 maart van het daaropvolgende jaar. Zolang er geen wachtlijst is, is tussentijds lid worden mogelijk. Word je lid na 1 oktober dan betaal je slechts een half jaar contributie.

De contributie bedraagt momenteel voor senioren € 120,00 per jaar, voor junioren € 60,00 per jaar. Gezinskorting geldt als meer dan 4 gezinsleden wonend op hetzelfde adres lid zijn. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de leden tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

Contributie wordt in één keer bij vooruitbetaling per automatische incasso gedaan, pas na ontvangst van de contributie wordt de ledenpas verstrekt.

Alle leden van de vereniging worden officieel aangemeld bij de KNLTB, waardoor ze kunnen deelnemen aan de competities en toernooien die georganiseerd worden onder auspiciën van de KNLTB. De bij de aanmelding verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand. Uw adresgegevens (straatadres en telefoonnummer) worden opgenomen in de jaarlijks onder leden verspreide ledenlijst. De gegevens worden ook doorgegeven aan de KNLTB.

Ieder lid is verplicht adreswijzigingen tijdig door te geven aan de ledenadministratie. Dit geldt m.n. ook voor wijziging van het e-mail adres!(wijzigingsformulier)

Leden zijn verplicht zich te houden aan de regels en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Mocht je een overtreding bemerken, spreek het betreffende lid er op aan en schroom niet om bij herhaling e.e.a. aan het bestuur te melden.

Clubsponsors hebben soms speciale aanbiedingen/kortingen voor de leden: acties sponsors
KNLTB-leden kunnen voordelig entreekaarten kopen voor tennisevenementen in Nederland. Zie ook www.knltb.nl/ledenvoordeel.