Algemeen

Bardienst:

De exploitatie van de bar wordt geregeld door de barcommissie.De bar wordt per bardienst bemand c.q. bevrouwd door twee vrijwilligers.

Dankzij deze bardienstvrijwilligers  is de kantine open en  kunnen de prijzen voor consumpties betaalbaar blijven!

Hoe meer leden zich opgeven voor het draaien van bardienst, hoe gemakkelijker het wordt om de bardiensten in te delen. Je draait bardienst met zijn tweeën, indien je dat wilt kun je je ook met zijn tweeën opgeven. Er zijn duidelijke instructies en checklists. Nieuwe vrijwilligers krijgen een uitgebreide instructie, ook worden zij in principe de eerste keren ingedeeld met iemand die al meer ervaring heeft.

Iedere drie maanden wordt er door de barcommissie een rooster gemaakt dat wordt rondgestuurd en via de website gepubliceerd, zodat je ruim van te voren weet wanneer en met wie je bent ingedeeld.

Voor het begin van de maand van jouw bardienst ontvang je nog een mailtje ter herinnering.

Mocht je om welke reden niet kunnen, dan wordt je vriendelijk doch dringend verzicht on ZELF voor vervanging te zorgen.

Je kunt met iemand ruilen van de lijst of iemand anders zoeken die voor je in wil vallen.

 Help mee de club gezellig te houden en meld je aan voor een paar avondenbardienst per jaar!