Adres gegevens

Paviljoen:    Gildelaan 4     5684 EZ Best                   Telefoon: 0499-395767                

Website www.smashing89.nl             

Mailadressen bestuur en commissies:

 

Voorzitter [email protected]
Secretaris  [email protected]
Penningmeester    [email protected]
TE commissie  [email protected]
Jeugdcommissie  [email protected]
Accomodatiecommissie  [email protected]
Barcommissie  [email protected]
Sponsorcommissie      [email protected]
Ledenadministratie    [email protected]
Webmaster  [email protected]
Competitieleider senioren  [email protected]
Competitieleider jeugd  [email protected]
Interne competitie  [email protected]
Open Toernooi    [email protected]