Bestuur en commissies

Wie zit er aan het stuur?

Het bestuur van T.V. Smashing '89 bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de verschillende commissies. Het bestuur vergadert ongeveer 1 keer per maand, deze vergaderingen zijn niet openbaar.
Bestuursleden worden gekozen door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering. Kandidaatstelling geschiedt door het bestuur en/of door 5 seniorleden en/of ereleden. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het beleid en de uitvoering daarvan. De ALV vindt plaats in februari/maart; alle leden worden hiervoor tijdig uitgenodigd. Senior- en ereleden zijn stemgerechtigd, junioren en ondersteunende leden hebben een adviserende stem.

Er zijn momenteel 5 permanente commissies: barcommissie, accommodatiecommissie, Technische zaken en Evenementen commissie, jeugdcommissie en sponsorcommissie.   Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur zorgen deze commissies voor de uitvoering van het beleid in de praktijk. Heb je vragen, informatie of ideeën, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.  

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Jeroen Hagen - [email protected]
Secretaris: Paul Blankers - [email protected]
Penningmeester: Jean-pierre van Lieshout - [email protected]

 

De commissies

TE commissie: vacature - [email protected] 

De Technische Evenementencommissie organiseert activiteiten en evenementen ten behoeve van de seniorleden: toernooien, competities, clubkampioenschappen, trainingen, feestavonden etc.

Marcel Jongen (Dagtoernooien/clubkampioenschappen)   
Niki Van Diesen (Dagtoernooien/clubkampioenschappen)   
Andre Kalsbeek (Thuisblijverstoernooi, herfsttoernooi en interne mixcompetitie)   
Yvonne Spoorenberg (Interne competitie)
Brennie Frishert, Cindy Otten en Henk van der Schoot (KNLTB competitieleider) 
Diny van Staveren en Francien Schepens (2x per jaar Lady's evening)
Natalie van den Enden (Open toernooileider)
Koen van den Buys; Wim van Rooij; Tom Fransen; Ilse Lemmerlijn; Cindy Otten; Ethel Nieuwenstein; Natalie van den Ende ( ondersteunende leden)

Andre Kalsbeek  (interne vrijdagavond competitie)

Jeugdcommissie: vacature - [email protected]

De jeugdcommissie organiseert activiteiten en evenementen voor de jeugdleden. De commissie is actief ten aanzien van het stimuleren van jeugdtennis, zowel binnen als buiten de vereniging. De doelstelling is het aantal jeugdleden binnen Smashing’89 op peil te houden en indien mogelijk te vergroten.

Linda Meulen (Aanspreekpunt ROOD/ORANJE)
Marie-Jose Couwenbergh (clubkampioenschappen) 
Alex Blommers (trainer)

 

Accomodatiecommissie: Ger van Os - [email protected]

De accommodatiecommissie zorgt voor het fraai en bespeelbaar houden van het tenniscomplex. Dit is een taak van alle leden: als je iets ziet, meldt dit dan bij een van de commissieleden.

Ger van Os; Christ van der Meijden; Gert van Loon; Kees van Bommel; Ad Wilbers; Henk Merks; Bert van de Broek.

 

Barcommissie: Cor Bressers - [email protected]

De barcommissie zorgt voor voldoende eten en drinken in ons clubhuis en een vrolijke bezetting van onze bar. Wil je hierover meer weten, of wil je bij deze commissie neem dan contact op met één van de leden:

Riet Theuws; Ronald Beer; Anja Habraken; Nathalie van den Ende; Truus Wilbers; Ad Wilbers; Wim van Rooij; Ger van Os. 


Sponsorcommissie: Jeroen Hagen - [email protected]

Deze commisie legt en onderhoudt de contacten met onze sponsoren. Wil je hierover meer weten kijk dan ook even op de sponsor pagina of neem contact op met één van de leden:

Jeroen Hagen.

 

Mailadressen voor tips en/of vragen:

Ledenadministratie - [email protected] 
Webmaster - [email protected]
Competitieleider senioren - vcl@smashing89.nl
Competitieleider jeugd - [email protected]
Interne competitie - [email protected]
Open Toernooi - [email protected]

 

Formele documenten:

beleidskader.pdf 2018_Smashing_-_Privacyverklaring_AVG.pdf Notulen Algemene Leden Vergadering maandag 28 maart 2023.pdf