AED

In het voorportaal van het paviljoen hangt een AED. Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt als iemand een hartstilstand krijgt. Door toediening van een elektrische schok (op geautomatiseerde wijze) kan men het hart weer in een normaal ritme laten kloppen. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden.

Indien nodig, aarzel dan niet om de AED te gebruiken: hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

 

Ieder jaar organiseert de club bij voldoende belangstelling in samenwerking met de EHBO een informatie avond over het gebruik van de AED.