Huisregels

Alle leden dienen zich te houden aan de geldende horecavoorschriften en richtlijnen zoals door het bestuur vastgelegd in het reglement voor de uitvoering van de drank- en horecavergunning.

 

Aan leden onder 16 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. Bij twijfel over de leeftijd wordt naar een legitimatiebewijs gevraagd. Geen legitimatie is geen verkoop

Er wordt ook geen alcohol geschonken aan begeleiders van de jeugd tijdens het uitvoeren van hun functie en personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Tijdens specifiek voor de jeugd georganiseerde evenementen wordt er geen alcohol verkocht.

Het is verboden te roken in het paviljoen.

Niet tennisspelende kinderen beneden de 12 jaar worden alleen onder begeleiding van ouderen op het complex toegelaten. Tennisspelende ouderen die kinderen meebrengen, zijn verplicht voortdurend toezicht op hun kinderen te houden en ervoor te zorgen dat geen overlast voor andere gebruikers van het tenniscomplex ontstaat.

Fietsen en bromfietsen moeten geplaatst worden op het daarvoor ingerichte gedeelte van het tenniscomplex.

Honden zijn, mits aangelijnd, toegelaten op het complex, echter niet op de banen.