Leden van verdiensten

Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Ze worden benoemd bij besluit van de algemene vergadering 

Annemiek Baeten.