Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie en kan alleen en uitsluitend per 1 januari van ieder jaar.  

Beëindiging van het lidmaatschap dient te gebeuren met een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan het eerstkomende lidmaatschapsjaar dus vóór 1 december. Opzeggingen die ná 1 december binnenkomen zullen niet meer leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van het volgend kalenderjaar. De contributie dient dan ook volledig betaald te worden. Opzegging van het lidmaatschap is pas definitief als van de ledenadministratie een bevestiging is ontvangen.   

Wanneer in de loop van een contributiejaar het lidmaatschap wordt beëindigd, dient dat ook schriftelijk bij de ledenadministratie  te worden gemeld. 

e-mail naar [email protected].

Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats.