Welkom

Welkom op de site van T.V. Smashing ‘89 T.V.

Smashing’89 is een tennisvereniging: een club van, voor en door leden die zich gezamenlijk inzetten voor activiteiten waar in een prettige en sportieve sfeer getennist kan worden.

Opgericht in 1989 telt de vereniging momenteel zo’n 800 leden. De club beschikt over een mooie accommodatie met 10 verlichte kunstgrasbanen, één mini tennisbaan en een gezellig paviljoen.

Organisatie en het grootste deel van de uitvoerende taken worden gedaan door vrijwilligers. Met elkaar zorgen we er voor dat deze vrijwilligers hun taken in een sfeer van respect en waardering kunnen uitvoeren.

Op de site vind je informatie over het reilen en zeilen van de club en over de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken om alles duurzaam en prettig te laten verlopen.

Het bestuur van T.V. Smashing '89 bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitters van de verschillende commissies.

Het bestuur vergadert ongeveer 1 keer per maand, deze vergaderingen zijn niet openbaar.Bestuursleden worden gekozen door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Kandidaatstelling geschiedt door het bestuur en/of door 5 seniorleden en/of ereleden.

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het beleid en de uitvoering daarvan.

De ALV vindt plaats in februari/maart; alle leden worden hiervoor tijdig uitgenodigd.

Senior- en ereleden zijn stemgerechtigd, junioren en ondersteunende leden hebben een adviserende stem.Er zijn momenteel 5 permanente commissies: barcommissie, accommodatiecommissie, Technische zaken en Evenementen commissie, jeugdcommissie en sponsorcommissie.

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur zorgen deze commissies voor de uitvoering van het beleid in de praktijk.Heb je vragen, informatie of ideeën, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.